Wat

Wat kan Authentiek kindercoaching voor jullie betekenen?

KINDERCOACHING

Soms zit een kind een tijdje niet zo lekker in zijn vel. Een kind heeft de eigen wijsheid om weer een stap verder te komen. Samen gaan we daar naar op zoek. Wat gaat er al goed en wat zijn de mogelijkheden en kwaliteiten van uw kind?  Authentiek kindercoaching sluit aan bij de hulpvraag met bepaalde methodieken, zoals coachingsgesprekken, creatieve werkvormen, rollenspellen, familie-opstelling, sociale verhalen etc. Er wordt gewerkt met (een combinatie van) bestaande methodieken zodat altijd werkvormen op maat worden aangeboden, passend bij het kind of een specifieke situatie.

KINDERCOACHING AUTISME

Als er sprake is van (een vermoeden van) autisme hebben u en uw kind vaak al een hele weg bewandeld. Er zijn natuurlijk goede cursussen en boeken waarin veel te herkennen is met betrekking tot uw eigen kind. Maar hoe maak je nu de vertaalslag naar je eigen gezin? Op een manier die bij jullie past? Authentiek kindercoaching heeft veel ervaring met praktische ondersteuning van ouders en hun kind.

Met uw kind kan er bijvoorbeeld gewerkt worden aan sociale vaardigheden; aan omgaan met boosheid of omgaan met vrije tijd. Als uw kind op de hoogte is van de diagnose kan psycho-educatie heel verhelderend zijn. Voor ouders is het fijn om te praten over wat autisme nu eigenlijk betekent voor uw kind en het gezin. Veel ouders willen graag praktische tips en een eenduidige aanpak die kan worden ingezet bij bijvoorbeeld het omgaan met rigide gedrag of boosheid. Authentiek kindercoaching maakt ook visuele hulpmiddelen op maat ter ondersteuning van ouders en kind. Denk aan weekplanners, aankleedschema, vrijetijdsplanner, emotiemeters etc.

BEELDDENKEN

Sommige kinderen denken in beelden en gebeurtenissen in plaats van in woorden en begrippen. Zij verwerken informatie met de rechterhersenhelft. Het onderwijs wordt meestal in de woord- en taalvorm aangeboden, via de linkerhersenhelft. Beelddenkers en kinderen met een rechtsgeoriënteerde leerstijl begrijpen en onthouden de lesstof dan niet goed.

Tijdens de training leert uw kind om het hoofd “leeg te maken” en de lesstof op passende wijze opnieuw op te slaan. Er wordt gewerkt op de “topdown” manier: eerst het geheel aanleren en dan terug naar de details. Kinderen vinden het zelf vaak prettig om meer inzicht te krijgen in wat beelddenken voor hen betekent, dus psycho-educatie behoort tot de mogelijkheden.

LEERONDERSTEUNING

Leerondersteuning is bijles voor kinderen op de basisschool die moeite ervaren met lezen, rekenen, spelling etc. Vaak hebben deze kinderen net wat meer tijd nodig om zich de stof eigen te maken en is het fijn als ze nog eens de uitleg krijgen en rustig de tijd om in te oefenen.