TRAJECTEN

COACHING

KINDERCOACHING EN KINDERCOACHING AUTISME

Een kindercoachtraject start met een intakegesprek. Met u wordt de hulpvraag verduidelijkt en het doel vastgesteld. Daarna komt uw kind bij mij voor begeleiding zonder ouder; u kunt in de wachtruimte verblijven. Tijdens de eerste bijeenkomst met uw kind neem ik een kinderintake af. De hulpvraag van uw kind is altijd leidend. U krijgt een coachingsovereenkomst met daarin de hulpvragen van ouders en kind en een opzet van het traject. Uw kind krijgt een map zodat hij/zij nog eens terug kan kijken op het proces en zodat voor u ook inzichtelijk is waaraan is gewerkt. Na elke bijeenkomst is er nog kort even tijd om uw kind te laten vertellen wat hij/zij gedaan heeft.

Soms is het beter om niet het kind te begeleiden, maar juist de ouders. Met u worden praktische (opvoedkundige) situaties besproken. U krijgt handvatten om thuis mee aan de slag te gaan, waarbij gekeken wordt wat past bij jullie als persoon en wat past bij jullie gezin. Vervolgens evalueren we samen en kijken of er nog aanpassingen gewenst zijn.

Halverwege en aan het eind van het traject vinden evaluatiegesprekken plaats. Indien gewenst kan daar op uw verzoek een verslag van worden gemaakt.

LEREN

BEELDDENKEN EN LEERONDERSTEUNING

Beelddenken is een andere manier van leren. Samen met u tijdens de intake en daarna met uw kind tijdens de eerste bijeenkomst, neem ik een paar korte testjes af en vragenlijsten door om te kijken of uw kind kenmerken van beelddenken vertoont. Vervolgens starten we met de bijeenkomsten:

  • Bijeenkomst 1: “hoofd opruimen” en visualisatie
  • Bijeenkomst 2 , 3 enz. zijn inhoudelijk naar keuze, net waar de problemen met leren zich manifesteren.
  • Mogelijke keuzes zijn: Spelling (+ werkwoordspelling), lezen, rekenen (automatiseren, breuken, redactiesommen, metriek stelsel, cijferen, procenten, klokkijken), topografie, plannen thuis/huiswerk plannen, aanpak citotoetsen, enzovoort.

    Leerondersteuning is bijles voor kinderen op de basisschool die moeite ervaren met lezen, rekenen, spelling etc. Samen met uw kind wordt de stof nog eens behandeld en eventueel op een andere manier aangeboden. Tevens kan de ondersteuning gericht zijn op leren leren en plannen.