Autisme

Bij autisme werkt de informatieverwerking in de hersenen op een andere manier.
Ieder kind met autisme is weer anders: de mate en de manier waarop (zintuigelijke)
prikkels verwerkt worden verschilt per persoon en soms ook per situatie. Bij autisme
gaat het om een vertraging van de rijping van de hersenen aan de ene kant en een
versnelling hiervan aan de andere kant. De vertraging geldt met name op gebied van
de sociale communicatie, sociale interactie en repetitief gedrag. Dat betekent dat een
kind verschillende leeftijden in zich kan hebben: op cognitief gebied (bijvoorbeeld
rekenen) kan een kind met een kalenderleeftijd van 10 jaar al functioneren als een
14-jarige en op sociaal gebied (bijvoorbeeld samenspelen) als een kind van 4 jaar.

Kinderen ontwikkelen zich meestal eerst sociaal-emotioneel en dan cognitief, terwijl
kinderen met autisme zich eerst cognitief en dan pas sociaal-emotioneel ontwikkelen.