Ervaringen

“We zijn met onze zoon van 7 jaar een aantal keren bij Sonja geweest. Al bij de intake voelden we ons als ouders gezien en begrepen en dat gold ook voor onze zoon. In een paar gesprekken met Sonja is hij zich bewuster geworden van zijn emoties en gedrag. Ook als ouders hebben we steeds fijn contact gehad met Sonja. We hebben handvatten gekregen om samen weer verder te kunnen gaan. Dankjewel daarvoor!”
Jelle en Marian de Jong

“Onze 11 jarige zoon N. kwam bij Sonja omdat hij een achterstand had opgelopen met spelling en begrijpend lezen. Zelf vermoedden we dat dit kwam omdat de manier van leren op school niet aansloot met hoe hij stof tot zich neemt. Aangezien spelling en begrijpend lezen niet zijn favoriete vakken zijn, ging hij met tegenzin naar de bijles. Het is ongelofelijk om te zien en te horen hoe snel Sonja de ongeïnteresseerde houding van onze zoon om wist te toveren tot schatergelach en plezier in het maken van de opdrachten. Hij kwam elke keer met een vrolijk gezicht weer naar beneden. Sonja heeft de lesstof op een andere manier aangeboden en we zijn ook thuis aan het oefenen geslagen. Erg benieuwd waren we dan ook naar de Cito uitslagen, of het inderdaad geholpen had. In november was hij met spelling nog getoetst op een niveau van 44 maanden (terwijl hij op 53 maanden moest zitten) en 2 maanden later zat hij met de toets op 55 maanden (en hij moest ook precies op 55 maanden zitten). Een gigantische sprong vooruit dus! En ook met begrijpend lezen heeft hij een kleine, maar belangrijke sprong gemaakt. Wij kunnen Sonja van harte aanbevelen. Ze is erg kundig, weet de lesstof op zo’n manier aan te bieden dat het past bij het denken van het kind en ze weet je kind zo te coachen dat het met een glimlach naar huis gaat!”
Karin

“Precies een jaar geleden, halverwege het schooljaar in groep 4, kwamen we via een blog van een moeder van een klasgenootje erachter dat onze zoon waarschijnlijk een beelddenker is. Dat verklaarde ineens een hele hoop! Onze zoon ging niet graag meer naar school, had geen zin in bepaalde lessen en vond zichzelf dom. Hij kwam namelijk niet goed vooruit…en de rest van de klas wel. Via deze moeder, die gezondheidswetenschapper is en zelf ook kinderen coacht, kwamen we terecht bij Sonja. Zij is gespecialiseerd in beelddenken en bekend met de manier van werken op basisscholen. Ze is zelf namelijk ook juf. We begonnen aan het begin van groep 5 met de coaching en stapte er blanco in, maar werden al heel snel reuze enthousiast. Door haar kunde, inzet, aandacht en geduld heeft Sonja onze zoon weer ’terug op de rails’ gekregen! Ze heeft hem ’trucjes’ geleerd waardoor hij nu begrijpt hoe hij dingen moet aanpakken. En waardoor het ook lukt. En dat maakt hem blij. Eindelijk kan hij ook wat de rest van de klas ook kan… Hij gaat weer met plezier naar school, zit goed in zijn vel en blaakt weer van zelfvertrouwen. Wij kunnen dan ook niet anders dan Sonja en haar coaching aanraden bij iedere ouder die tegen de omgang met beelddenken aanloopt”.
Twee zeer blije ouders, Benoit & Tinka

“Via de school van mijn dochter ben ik in contact gekomen met Sonja, waardoor ik haar heb leren kennen als een betrokken leerkracht en een warme persoonlijkheid. Als leerkracht gaf ze mijn dochter al die extra aandacht die ze nodig had. Later zijn we het coaching traject ingegaan. Er was meteen sprake van een vertrouwensband, daar Sonja leerkracht is geweest van mijn dochter. Mede hierdoor wist Sonja feilloos in te spelen op de situaties waarin mijn dochter begeleiding nodig had. De terugkoppeling die je als ouder krijgt is zeer waardevol en laat ook ruimte voor een dialoog, waardoor alle betrokkenen een nog beter inzicht hebben in de ontwikkelingen. Mijn dochter voelde zich erg op haar gemak en veilig bij Sonja en ging merkbaar vooruit. We zijn inmiddels geruime tijd verder en nog altijd merk ik de positieve invloed die Sonja op haar heeft gehad. Mijn dochter kan nu nog altijd goed relativeren. Ze vertrouwt op zichzelf. Ze heeft geleerd wat haar valkuil is, en vooral hoe ze deze kan inzetten als haar kracht. En dat gaat haar steeds beter af”.
Ineke

“Onze dochter, groep 7, werd steeds vaker door medeleerlingen (meiden) buitenspel gezet en hun gedrag richting haar werd steeds onaangenamer. Het zelfvertrouwen en de weerbaarheid van onze dochter daalde hier flink door. We wilden haar helpen om zelf weer sterker in de schoenen te komen staan en een positiever zelfbeeld te krijgen. Ze heeft een coachingstraject op maat gekregen. Middels verschillende activiteiten en oefeningen heeft ze inzicht gekregen in haar eigen positie, gedrag en zelfbeeld. Met de aangereikte handvatten is ze daadwerkelijk en met succes aan de slag gegaan. Ze staat na 5 maanden veel steviger in haar schoenen, komt voor zichzelf op en heeft een positiever zelfbeeld. Ze wordt nu op een vriendelijkere manier door die medeleerlingen bejegend”.

“Het contact tussen Sonja en onze zoon was direct vertrouwd, hij praatte tegen haar zoals hij dat met anderen niet deed. De gesprekken met Sonja resulteerden in een mooie map die hij steeds met ons besprak. We hebben ook echt gemerkt dat onze zoon vooruit ging in zijn sociale vaardigheden. Ook wij als familie werden in het proces betrokken. Een zeer prettige ervaring en we zijn ook echt blij met de coaching die we van Sonja hebben mogen ontvangen”.
Petra

“We hebben een erg positieve ervaring in de coaching met Sonja opgedaan. Sonja gaat terdege en precies te werk. Ze wist de juiste snaar bij onze dochter te raken waardoor zij vervolgens goede stappen wist te zetten op het gebied van onze coachingvragen. De prettige mix van hartelijkheid, volharding, precisie, echtheid en vakkennis maakt Sonja tot een kindercoach die ik iedereen van harte kan aanbevelen”.
Moeder van S.

“Sonja gaf op een fijne manier een heel persoonlijk leerdoel voor mijn rekenprobleem.
Geen universele aanpak, maar echt op een manier die voor mij werkt”. Dankjewel voor de goede zorgen.

Groetjes, Lex

“Sonja is betrokken bij haar cliënt waardoor de coaching meer inhoud en diepgang krijgt. Ze is accuraat in de uitwerking van gesprekken, haar communicatie en haar aanpak. Ook is ze creatief bij het aandragen van coachmethodes”.
Moeder van C.

“Wij hebben een fijne omgang ervaren! Sonja is enthousiast en de communicatie verloopt vlot. En een goede inzet!”
Een vader

“De oudercursus was leuk en leerzaam! Zinvolle ideeën en tips. En nu vooral aan de slag met de dagelijkse routines in picto’s”.
Jessica

“Het is vooral een praktische cursus, waar ik veel aan heb gehad! Door samen situaties te bespreken kom je op dingen die je eerst niet zag”.
Linda

“Het was fijn om ervaringen te delen tijdens de oudercursus en een praktijkgericht onderdeel te maken zodat we die kunnen gebruiken.
Bedankt voor de tips!”
Angelique