Rechtsgeoriënteerde leerstijl

Een rechtsgeorienteerde leerstijl (beelddenken) is een andere manier van informatie verwerken. Sommige kinderen
denken in beelden & gebeurtenissen in plaats van woorden & begrippen. Zij
verwerken informatie met de rechterhersenhelft. Het onderwijs wordt meestal in de
woord- en taalvorm aangeboden, via de linkerhersenhelft. Kinderen
met een rechtsgeoriënteerde leerstijl begrijpen en onthouden de lesstof dan niet
goed.

Kenmerken van een rechtsgeoriënteerde leerstijl (beelddenken), vrij vertaald naar Nel Ojeman:

SPREKEN

 • zwakke articulatie / onduidelijk praten
 • struikelen over woorden (denken gaat sneller dan praten)
 • verhaspelen van woorden
 • veel gebaren maken als ze vertellen

LUISTEREN

 • gericht luisteren blijft achter, voorkeur voor zien
 • vertraagde of te snelle reactie op aanwijzingen en opdrachten
 • luisteren met een half oor
 • moeite met het verwerken van mondelinge informatie (onthouden van
 • instructies, bij langdurige instructies de rode draad kwijtraken)
 • veel misverstanden, te letterlijk opvatten van wat er wordt gezegd
 • standjes, voor anderen bedoeld, persoonlijk opvatten

TAALONTWIKKELING

 • moeite met het koppelen van woorden aan beelden
 • woordvindingsproblemen (dinges, die, data)
 • eigen(aardig) woordgebruik
 • weinig lijn in de verhalen die ze vertellen (grote gedachtesprongen, achteraan
 • of zomaar ergens midden in het verhaal beginnen)
 • vrij beperkte, maar wel originele woordenschat

MOTORISCHE ONTWIKKELING

 • slechte fijne motoriek
 • rommelig handschrift
 • meer ongelukjes
 • onhandig
 • geen ritme of maatgevoel

ORIËNTATIE IN TIJD EN RUIMTE

 • gebrekkig tijdsbesef
 • moeite met oriënteren in de ruimte
 • verwarren links/rechts
 • moeite om zaken op (volg)orde te houden

WERKHOUDING

 • neiging snel tevreden te zijn over eigen prestaties
 • onvermogen eigen handelen kritisch te bekijken
 • weerstand tegen nakijken van gemaakt werk
 • gevoel al klaar te zijn met het (huis)werk als ze er eigenlijk nog maar net aan
 • zijn begonnen
 • te gehaast tempo, af is af
 • vluchtige manier van werken
 • moeite om het (huis)werk helemaal af te maken
 • moeite om zaken te ordenen (bijv. agenda)
 • moeite om zaken systematisch aan te pakken

OVERIGE KENMERKEN VAN BEELDDENKEN

 • te kinderlijk gedrag (jong voor hun leeftijd)
 • clownesk gedrag
 • oververmoeid, zeker als de vakantie nadert
 • korte spanningsboog (concentratieproblemen)
 • wisselend prestatiepatroon
 • moeite om de aandacht te verdelen
 • afhankelijk van omstandigheden (systematiek/structuur uit de omgeving)
 • impulsief/associatief
 • onverwacht heldere vragen en oplossingen voor problemen
 • inzicht ontstaat ineens
 • groot doorzettingsvermogen
 • fantasieverhalen, op het leugenachtige af
 • moeite met het verwoorden van gevoelens/emoties
 • veel fantasie, vindingrijk, origineel
 • tot het uiterste doorgevoerde hobby’s
 • dromerig/ teruggetrokken (eigen wereldje)
 • (over)gevoelig/ emotioneel kwetsbaar
 • te resoluut optreden om onzekerheid te verbergen
 • faalangst
 • overdreven rechtvaardigheidsgevoel
 • hoge empathie/ sociaal zeer bewogen
 • staat vaak wat alleen tussen broertjes/ zusjes
 • lage frustratiedrempel
 • koppig/ halsstarrig
 • rommelig/ chaotisch
 • moeite om zich aan afspraken en regels te houden
 • ongedisciplineerd (tekort aan zelfdiscipline)
 • vergeetachtig