Kindercoaching en kindercoaching autisme

Wat kan Authentiek kindercoaching voor jullie betekenen?

Soms zit een kind een tijdje niet zo lekker in zijn vel. Een kind heeft de eigen wijsheid om weer een stap verder te komen. Samen gaan we daar naar op zoek. Wat gaat er al goed en wat zijn de mogelijkheden en kwaliteiten van uw kind? 
Authentiek kindercoaching sluit aan bij de hulpvraag met bepaalde methodieken, zoals coachingsgesprekken, creatieve werkvormen, rollenspellen, familie-opstelling, sociale verhalen etc. Er wordt gewerkt met (een combinatie van) bestaande methodieken zodat altijd werkvormen op maat worden aangeboden, passend bij het kind of een specifieke situatie.

Als er sprake is van (een vermoeden van) autisme hebben u en uw kind vaak al een hele weg bewandeld. Er zijn natuurlijk goede cursussen en boeken waarin veel te herkennen is met betrekking tot uw eigen kind. Maar hoe maak je nu de vertaalslag naar je eigen gezin? Op een manier die bij jullie past? Authentiek kindercoaching heeft veel ervaring met praktische ondersteuning van ouders en hun kind.
Met uw kind kan er bijvoorbeeld gewerkt worden aan sociale vaardigheden; aan omgaan met boosheid of omgaan met vrije tijd. Als uw kind op de hoogte is van de diagnose kan psycho-educatie heel verhelderend zijn. Voor ouders is het fijn om te praten over wat autisme nu eigenlijk betekent voor uw kind en het gezin. Veel ouders willen graag praktische tips en een eenduidige aanpak die kan worden ingezet bij bijvoorbeeld het omgaan met rigide gedrag of boosheid. Authentiek kindercoaching maakt ook visuele hulpmiddelen op maat ter ondersteuning van ouders en kind. Denk aan weekplanners, aankleedschema, vrijetijdsplanner, emotiemeters etc.

Een kindercoachtraject start met een intakegesprek. Met u wordt de hulpvraag verduidelijkt en het doel vastgesteld. Daarna komt uw kind bij mij voor begeleiding zonder ouder; u kunt in de wachtruimte verblijven. Tijdens de eerste bijeenkomst met uw kind neem ik een kinderintake af. De hulpvraag van uw kind is altijd leidend.
U krijgt een coachingsovereenkomst met daarin de hulpvragen van ouders en kind en een opzet van het traject.
Uw kind krijgt een map zodat hij/zij nog eens terug kan kijken op het proces en zodat voor u ook inzichtelijk is waaraan is gewerkt. Na elke bijeenkomst is er nog kort even tijd om uw kind te laten vertellen wat hij/zij gedaan heeft.

Soms is het beter om niet het kind te begeleiden, maar juist de ouders. Met u worden praktische (opvoedkundige) situaties besproken. U krijgt handvatten om thuis mee aan de slag te gaan, waarbij gekeken wordt wat past bij jullie als persoon en wat past bij jullie gezin. Vervolgens evalueren we samen en kijken of er nog aanpassingen gewenst zijn.

Halverwege en aan het eind van het traject vinden evaluatiegesprekken plaats. Indien gewenst kan daar op uw verzoek een verslag van worden gemaakt.