Leerondersteuning

Soms gaat leren niet vanzelf. Daar kunnen verschillende oorzaken aan ten grondslag liggen. Kinderen doen veel positieve, maar ook negatieve ervaringen op. Of er is een ontwikkelings- of leerstoornis die hen belemmert. Gebrek aan motivatie, concentratieproblemen, faalangst, het niet goed opslaan van de leerstof etc. kunnen daar weer de gevolgen van zijn.

Wat kan Authentiek kindercoaching voor jullie betekenen?

Basisschool

*Bijles voor kinderen op de basisschool die moeite ervaren met lezen, rekenen, spelling etc. Vaak hebben deze kinderen net wat meer tijd nodig om zich de stof eigen te maken en is het fijn als ze nog eens de uitleg krijgen en rustig de tijd om in te oefenen.

*Sommige kinderen leren anders. Zij denken in beelden & gebeurtenissen in plaats van in woorden & begrippen en verwerken informatie met de rechterhersenhelft. Het onderwijs wordt meestal in de woord- en taalvorm aangeboden, via de linkerhersenhelft. Kinderen met een rechtsgeoriënteerde leerstijl begrijpen en onthouden de lesstof dan niet goed.

Tijdens de training die Authentiek kindercoaching biedt, leert uw kind om het hoofd “leeg te maken” en de lesstof op passende wijze opnieuw op te slaan. Er wordt gewerkt op de “topdown” manier: eerst het geheel aanleren en dan terug naar de details. Kinderen vinden het zelf vaak prettig om meer inzicht te krijgen in wat een rechtsgeoriënteerde leerstijl voor hen betekent, dus psycho-educatie behoort tot de mogelijkheden.

Voortgezet onderwijs

*Veel kinderen, met name in de onderbouw van het voortgezet onderwijs, hebben moeite met plannen & organiseren, timemanagement, taakinitiatie etc. Dit zijn specifieke vaardigheden die doelbewust aangeleerd kunnen worden.

*Hoe verwerk je nu eigenlijk de leerstof? Maak je een samenvatting of een mindmap? En als je dat gedaan hebt, hoe ga je dan verder met leren? En krijg jij die moeilijke Franse woordjes geleerd? Authentiek kindercoaching traint deze studievaardigheden met tips op maat.

*Lastig, die toetsvragen… wat wil de docent nu eigenlijk van je weten? Hoe ga je om met toetsvragen?

*Ook kinderen met een rechtsgeoriënteerde leerstijl kunnen studietips krijgen (zie tekst basisschool).